Профілактика серцево-судинних захворювань

Здоровье, профилактика

Всесвітня федерація серця стала ініціатором проведення в багатьох країнах світу акцій „Здорове серце”, які проводяться наприкінці вересня і покликані привернути увагу населення до методів профілактики серцево-судинних захворювань.
Провідною причиною серцево-судинних захворювань є артеріальна гіпертензія (АГ). В нещодавно проведеному широкомасштабному дослідженні PROGRESS (6 105 обстежених осіб) було підтверджено, що підвищений рівень артеріального тиску (АТ) безпосередньо обумовлює більше половини випадків смерті від інсульту та чверть випадків смерті від ішемічної хвороби серця.
 Розповсюдженість АГ в усьому світі складає 20%, але в країнах колишнього Радянського Союзу, в тому числі в Україні, вона набула характеру епідемії. За даними досліджень, АГ відмічається у 30-40% населення. Небезпечні тенденції спостерігаються у дітей  та підлітків. Не в повній мірі здійснювана диспансеризація населення сприяє пізньому зверненню за медичною допомогою.
 Існує пряма залежність між ступінню підвищення АТ та ризиком розвитку серцево-судинних захворювань (нормальний рівень АТ менше 140/90 мм.рт.ст.). Проте навіть при невеликому підвищенні АТ (140-159 мм. рт.ст. систолічного і 90-99 мм.рт.ст. діастолічного), при так званій „м’якій” формі АГ ризик розвитку інсульту зростає в два рази у порівнянні з особами, які мають нормальний рівень АТ. Підступність АГ полягає в тому, що довгий час (особливо „м’яка”, найбільш розповсюджена форма, яка складає близько 70% від всіх АГ) може протікати майже безсимптомно і виявлятись тільки на стадії ускладнень. У більшості хворих на інсульт в анамнезі відмічалась АГ і, в переважній більшості, її „м’яка” форма. Ефективність лікування хворих АГ обумовлює рання діагностика захворювання. Слід відмітити, що тільки 37% чоловіків знають про наявність у них АГ, з них лікуються 22%, а ефективно лікуються тільки 6%. Інформованість населення про фактори ризику захворювання АГ дуже низька.
 Всесвітня Організація Охорони здоров’я визнала профілактичний напрямок  основоположним принципом своєї діяльності. Здобуті наукові знання дозволяють попередити більшість захворювань. У ряді економічно розвинених країн здійснення широкомасштабних заходів, спрямованих на профілактику, ранню діагностику та лікування хворих з АГ з доведенням АТ до цільових позначок дозволило знизити розвиток інсульту на 40-50%, ішемічної хвороби серця – на 10-14%, а зміна способу життя, за підрахунками, дозволяє уникнути 80% випадків захворюваності ішемічною хворобою серця та 90% випадків цукрового діабету ІІ типу — двоє з трьох хворих на діабет гинуть від серцевих захворювань.

Добавить комментарий