Магнітні бурі. Як мінімізувати їх вплив?

магнітні бурі

Негативний вплив сонячної активності на здоров’я людини пов’язаний з нерегулярними явищами на Сонці – спалахами, що призводять до збурень електромагнітного поля магнітосфери, верхніх і приземних шарів атмосфери. Вплив природного магнітного поля на живу природу є одним з найважливіших екологічних факторів навколишнього середовища. Походження магнітного поля в основному пов’язано з внутрішніми причинами, обумовленими процесами в глибинних шарах Землі (ядро, оболонка, кора) і складними індукційними токами в них. Ймовірно, головною причиною існування магнітного поля є вихрові електричні струми у рідкому ядрі Землі.

В результаті спалаху на Сонці його хвильові компоненти — ультрафіолетове, м’яке рентгенівське опромінення виявляється на Землі через 8 хвилин, тобто практично одночасно зі спалахом, викликаючи іонізацію нижнього шару атмосфери. Повільне корпускулярне опромінення (потоки частинок водню та гелію), що знаходиться в стані плазми, досягає Землі за 2-3 дні. Воно приводить до геомагнітного збурення, тобто зміни параметрів спокійного магнітного поля Землі.

Магнітна буря супроводжується швидкою зміною магнітного поля з амплітудою в середніх широтах від 100 до 500 нанотесл (нТл) і більше. При цьому нормальні добові коливання магнітного поля Землі не перевищують 50-70 нТл. Найбільш сильні магнітні бурі припадають на періоди зростання і спаду сонячної активності, а їх кількість тим більша, чим вища сонячна активність.

Під час магнітних бур люди скаржаться на головні болі, болі в суглобах, прискорене серцебиття, перепади артеріального тиску, безсоння, знижений тонус. Відмічено, що під час магнітних бур кількість інфарктів зростає більш ніж удвічі, а порушень мозкового кровообігу — в 1,7 рази. На магнітні бурі реагують від 50 до 75 відсотків населення земної кулі. Серед молоді таких приблизно 10%, а серед літніх людей — 60-70%.

Магнітні бурі впливають головним чином на серце і серцево-судинну систему. В період геомагнітних бур у 85% хворих, які перенесли інфаркт міокарда, спостерігались розлади серцевого ритму і підвищення артеріального тиску. У 80% хворих на ішемічну хворобу серця і у третини здорових людей у відповідь на геомагнітне обурення зростала в’язкість крові, уповільнювався капілярний кровотік, спостерігалась тенденція до склеювання еритроцитів.

Як у хворих, так і у здорових людей відмічалось зростання секреції гормону кортизолу, який бере участь у розвитку стресових реакцій, зниження продукції гормону епіфіза – мелатоніна, який регулює біоритми живих організмів, і відповідає за нічний сон, що призводить до порушень нічного відпочінку.

Крім серцево-судинної системи, особливо чутливі до електромагнітних впливів клітини мозку, що проявляється у дні магнітних бур збільшенням числа судомних нападів у хворих на епілепсію Це пов’язано з прямим впливом магнітного поля на функціональний стан клітин центральної нервової системи.

Сонячна активність і пов’язані з нею геомагнітні обурення впливають на дітородну функцію жінок. Під час бур збільшується кількість передчасних пологів, в 1,5 рази зростає частота самовільних викиднів і пізніх токсикозів вагітності.

Вплив спалахів на сонці і збурення магнітного поля Землі викликають достатньо виражені зміни у стані інших фізіологічних систем організму людини. Ці зміни виникають під час магнітної бурі, досягають максимуму на перший або другий день після закінчення бурі і повільно спадають від максимальної позначки до нуля протягом 3-5 днів. В найбільшій мірі активізуються під впливом магнітних бур енергетичні меридіани лімфатичної системи, підшлункової залози, селезінки, сечового міхура.

Магнітні бурі впливають на організм і його регуляторні механізми на всіх рівнях: молекулярному, внутрішньоклітинному, міжклітинному тощо. Інтенсивність реакцій на природний стрес-фактор у вигляді геомагнітного збурення залежить від індивідуальних адаптивних здатностей організму, які сформувались в ході еволюції. На сьогодні вплив слабких електромагнітних полів є доведеним. Висловлено багато гіпотез, які пояснюють механізми магнітобіологічних ефектів:

Дослідниками розглядається можливість утворення нерозчинних осадів у колоїдах біологічних середовищ організму. Широко поширена гіпотеза Дж. Піккарді про визначальну роль сонячної активності, геомагнітного поля і його коливань у зміні швидкості випадіння  нерозчинного осаду  оксихлориду вісмуту з колоїдної фази, що підтверджується спостереженнями на всіх широтах Землі. На сьогодні доведено, що в організмі людини вісмут індукує синтез низькомолекулярніх білків, бере участь у процесах утворення кісткової тканини — оссифікації, утворює внутрішньоклітинні структури ниркових канальців.

Безпосереднє відношення до порушення функції центральної нервової системи можуть мати біохімічні реакції участі тіолових сполук в механізмі окислення в цитохромній системі. З тіоловими сполуками пов’язано безліч біологічних процесів – поділ клітин, проникність клітинніх мембран, активність ферментів тощо. Прискорення окислення тіолових сполук та інших антиоксидантів тягне за собою зниження адаптивного резерву організму. Тому вживання антиоксидантів як здоровими, так і хворими людьми може бути ефективним захистом від несприятливих впливів космічного середовища.

Розглядаються також такі механізми дії електричних і магнітних полів на біологічні структури:

— утворення продуктів вільнорадикального окислення жирів, що взаємодіють з магнітним полем;

— магнітосприйняття органів і тканин, яке співставляють з кількісним вмістом в тканинах заліза як парамагнітного елементу;

— властивості і роль електричних і магнітних полів, які утворюються в самих біологічних субстратах, наприклад малого кола кровообігу, як приймального контуру електромагнітних впливів і т. ін.

Магнітні бурі впливають не тільки на живі об’єкти. Вони викликають значні перешкоди в радіо- і телевізійних сигналах, перепади напруги, що виводять з ладу електроустаткування. Магнітні бурі тісно пов’язані із земною погодою. Вони сприяють виникненню циклонів і збільшенню хмарності. З ними пов’язано багато техногенних катастроф, що відбуваються не тільки через навігаційні прилади, що вийшли з ладу, але й через збільшення числа помилок у роботі людей, керуючих транспортом, і операторів диспетчерських служб.

Для того, щоб легше пережити магнітні бурі, фахівці радять обмежити роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості, або відкласти її на інший час, не провокувати конфліктів і не брати у них участь; більше відпочивати і гуляти на свіжому повітрі, зменшити важке фізичне навантаження; контролювати артеріальний тиск; приймати контрастний душ, раціонально харчуватися, вживати продукти, які містять антиоксиданти, це головним чином оранжеві і червоні овочі і фрукти.

Рекомендовано дбайливо ставитись до себе вагітним жінкам, літнім людям, пацієнтам з хронічними захворюваннями. Особливої уваги потребують діти. Прийом лікарських препаратів в якості захисту від магнітних бур необхідно узгодити зі своїм сімейним лікарем.

Добавить комментарий